Entertainment

‘Finding Agnes’ official trailer released by Netflix

Netflix has released the trailer for "Finding Agnes", which is directed by Marla Ancheta and stars Sue Ramirez and Jelson Bay. Image credit: Netflix
Image credit: Netflix

Netflix has released the trailer for the Netflix Film “Finding Agnes”. This film is directed by Marla Ancheta and stars Sue Ramirez and Jelson Bay.

“Finding Agnes” explores the themes of connecting with people, understanding others’ motivations, and in the process finding yourself.

Emotional journey

The film follows a successful entrepreneur (Bay) who on an emotional journey in Morocco pieces together the turbulent life of his estranged mother, and meets her adopted daughter (Ramirez).

“Ang vision ko dito ay yung makita natin kung gaano ka-importante ang relationship — hindi lamang sa pamilya pati sa mga taong nakapaligid sa atin, na minsan nalilimutan natin na maraming bagay ang bumubuo sa pagkatao natin, na walang masama na tayo ay kumonekta sa mga ito at wag piliin na maging mag-isa. Bilang Filipino, ganito ang kinalakihan kong kultura pero minsan naliligaw. Makikita ng mga kapwa ko pinoy ang kahalagahan nito,” Ancheta said in a press statement.

The film will premiere on Netflix globally on Nov. 30.